Bieslog - Dit is het beste dat ik in tijden heb gelezen
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
maandag 19 december 2005 08:58  verstuur

Dit is het beste dat ik in tijden heb gelezen


In de kranten lees ik alle kritieken - over theatervoorstellingen, films, boeken en tentoonstellingen. Ik kan zodoende meepraten over kunst en cultuur, terwijl ik maar een fractie van het aangebodene bekijk, beluister, lees, of onderga.

Negatieve kritieken genoten de voorkeur. Schandelijk leedvermaak welde in me op als er in een recensie werd gekraakt, gevloerd en afgeserveerd. De scherpste schimpscheuten kende ik uit het hoofd.

Nu genieten de positieve en juichende kritieken mijn voorkeur.
Lekker om in een gesprek over een boek dat je niet hebt gelezen te kunnen zeggen: ?Daar heb ik hele goeie dingen over gelezen.?

Misschien ligt ?t aan de tijd van het jaar.
Als ik in februari nog zo naar positief nieuws haak is er wat anders aan de hand.