Bieslog - Boeken op de Dam
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.








zondag 14 juli 2002 16:58  verstuur

Boeken op de Dam

Beeldvergroting: Amsterdam, hedenmiddag; boeken voor het Paleis.\n
Amsterdam, hedenmiddag; boeken voor het Paleis.
Beeldvergroting: De koepel op het Paleis staat scheef!\n
De koepel op het Paleis staat scheef!
Beeldvergroting: Het komt helemaal goed met die koepel.\n(Alle illustraties kunnen groot geklikt.)\n
Het komt helemaal goed met die koepel. (Alle illustraties kunnen groot geklikt.)

Ook al zijn we verschrikkelijk eigentijds in de weer met Internet en Webloggen - de liefde voor het oude medium, de boekdrukkunst, gaat nooit over.

Vandaag lagen er duizenden oude boeken te wachten op de Dam in Amsterdam.

Op een boekenmarkt reken ik altijd op een wonder: de herkenning van elk plaatje in een eerste stripboek, een verrassend verband tussen onbekend boek en eigen leven, of de vondst van het beroemde Boek Dat Alle Andere Boeken Overbodig Maakt.

Na een kwartier doet zich het wonder(tje) voor.
Ik sta te zoeken in een kraam aan de voet van het Paleis. Ik trek een boek uit een stapel (het lag er niet voor klaar), sla het op een willekeurige plaats open en stuit op bijgaande illustratie: het door maanlicht beschenen Paleis op de Dam, waarvan de koepel merkwaardig scheef hangt!

Wat zo?n teken beduidt weet ik niet (wil ik niet weten), maar zo?n boek moet onmiddellijk gekocht.

Als na snellezing ook nog blijkt dat in De Geheimzinnige Uitvinding (1929) een HBS-Jongen, met behulp van een chemisch stofje, de koepel op het Paleis weer rechtzet, kunnen we dik tevreden naar huis.