Bieslog - Pieter Hofstra is om!
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
dinsdag 12 september 2006 09:10  verstuur

Pieter Hofstra is om!

Beeldvergroting: (de Volkskrant, vandaag)
(de Volkskrant, vandaag)
Beeldvergroting: De Pieter Hofstra Brug over het IJmeer?
De Pieter Hofstra Brug over het IJmeer?

Pieter Hofstra, de verkeersspecialist van de VVD, is van mening veranderd. De weg door het Naardermeergebied, door hem vurig bepleit, is niet langer haalbaar.

Het was een mooie zaterdagmiddag in november 2005, toen honderden tegenstanders van de weg A6A9 - bewoners van de regio, natuurorganisaties - zich hadden verzameld
voor een grote demonstratie aan de rand van het Naardermeer.

Ik zag de heer Hofstra arriveren in zijn grote auto met chauffeur en bewonderde de moed en de bravoure waarmee hij zich in het hol van de leeuw waagde. En in de discussie die volgde nam hij ook geen blad voor de mond.
'Die weg moet er komen!,' riep hij op luide toon boven het boegeroep uit, 'er is nu dertig jaar gepraat, nu moet de schop in de grond.'

Toen dachten regering en regeringspartijen dat ze die milieufreaks wel aankonden. Ze presenteerden weliswaar drie varianten voor een oplossing van de verkeersproblemen tussen Almere en Amsterdam, maar alles wees erop dat de weg door het Naardermeergebied en Gein- en Vechtstreek erdoor zou worden gedrukt.

Tien maanden later. Pieter Hofstra geeft toe dat de weerstand tegen het plan van de A6A9-weg te groot is. Hij heeft geluisterd naar de bevolking, zegt hij.
Mooi en moedig, zo'n ommezwaai van 180 graden. Maar Pieter Hofstra heeft niets te verliezen, want hij keert niet terug in de Tweede Kamer. Dus kan hij best nog even een megalomaan plan voor 'een soort Golden Gate Bridge over het IJmeer, ontworpen door een beroemde architect' lanceren.

Zo hang je de VVD-verkiezers, op weg naar de stembus, een luxe, peperdure worst voor de neus.

Terwijl alle betrokkenen nu pleiten voor de andere variant(en) - de stroomlijnvariant, openbaar vervoer en verbreding van bestaande wegen - is het alleen de werkgeversorganisatie VNO-NCW, die bij monde van directeur Bert Mooren blijft vasthouden aan de onhaalbare weg door de natuurgebieden.

En de heer Mooren blijft roepen dat die weg een oplossing voor tientallen jaren betekent en geen schade berokkent en daarbij gebruikt hij zeer tendentieuze, foutieve en misleidende slogans.

Bert Mooren is een roepende in een mooi natuurgebied geworden.

Conclusie:
actievoeren heeft zin.