Bieslog - Lange lap (2)
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
zaterdag 11 juni 2005 21:39  verstuur

Lange lap (2)


Uitgelezen!

De teneur uit de eerste zinnen wordt over twee pagina?s uitgewalst.
Henk Hofland is mede-aanstichter van veel huidig kwaads. Livestro ziet zelfs kans het woord terreur suggestief in zijn stuk te flansen (?Maar wie hoopt op een veroordeling van terroristisch geweld komt bedrogen uit.?) en het is een schande dat het naoorlogse beschavingsoffensief onder leiding van Vader Drees door Hofland c.s. is aangevallen.

Moeten we aannemen dat de redactie van Trouw, door de antecedenten van de auteur van het artikel weg te laten, de strekking onderschrijft?
Schuift ook Trouw op naar rechts?