Bieslog - Goed verzekerd?
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
dinsdag 27 december 2005 11:48  verstuur

Goed verzekerd?


1. Hebt u het pak papier van uw zorgverzekeraar doorgenomen en hebt u goed gekeken naar de aanvullende verzekeringen, zodat tanden en brillen niet buiten de boot vallen?

2. Hebt u de pakken papier van andere zorgverzekeraars aangevraagd en hebt u de beide kerstdagen besteed aan een grondige vergelijking, waarna u de verzekering hebt gekozen die u de meest voordelige extra?s levert, zoals zorggarantie, wachttijdbemiddeling en fitnessvergoeding?

3. Of hebt u gekozen voor de ?Het zal wel goed zijn?-polis? Dat wil zeggen: u hebt het pak papier van uw eigen zorgverzekeraar ongeopend bij het oud papier geflikkerd.

4. Of weet u helemaal niet dat de zorgverzekering vanaf 1 januari 2006 heel anders geregeld gaat worden? Dan bent u collectief verzekerd met een ?Gods Water over Gods Akker-pakket?. U krijgt er gratis de aanvullende ?Als De Hemel Valt Hebben We Allemaal Een Blauwe Hoed Op-polis? bij.