Bieslog - De eerste verkiezingsuitslag is binnen!
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
donderdag 10 maart 2005 13:04  verstuur

De eerste verkiezingsuitslag is binnen!

Beeldvergroting: Burgemeester H. van der Vaart en wethouder Tj. Hekking:\'...het wordt een zware strijd...\' (Foto: Roel Bazen)
Burgemeester H. van der Vaart en wethouder Tj. Hekking:'...het wordt een zware strijd...' (Foto: Roel Bazen)

Vanmorgen werden de luisteraars naar Radio 1, tijdens een drie uur durende thema-uitzending over de gekozen burgemeester, in de gelegenheid gesteld telefonisch te stemmen op een aantal populaire burgemeesters.

Met overgrote meerderheid werd gekozen: burgemeester H. van der Vaart van Juinen.

Wij belden met een verbouwereerde, maar verheugde burgervader.

?Het doet mij grote deugd te vernemen dat de radioluisteraars, die twintig jaar geleden via de televisie een inkijkje werd geboden in het wel en wee van onze prachtige gemeente, mij kennelijk niet zijn vergeten.
Des te meer is mijn vreugde groot, daar ik ten aanzien van de aanstaande verkiezingen wel degelijk het plan koester mij kandidaat te stellen voor dit prachtige ambt. Welnu, ik beschouw de verkiezing door de Radio 1-luisteraars als een ferme duw in de rug.?

  • Ook in Juinen is de burgemeesterverkiezing al gestart?

?De verkiezing is in volle gang. En dat is te danken aan de activiteiten van mijn medekandidaat - concurrent, zo u wilt - de heer Hekking, onze voortvarende wethouder, die al drie jaar op campagne is, lang voor minister De Graaf hardop durfde dromen van de gekozen burgemeester.
Wethouder Hekking en ik hebben al menige sportieve tweekamp achter de rug. Ik herinner mij het polsstokmodderspringen, de verbetering van het wereldrecord pannenkoekenbakken en de Kütschjesrees, de jaarlijkse wedstrijd tussen de met vier paarden bespannen Juinense koetsjes.
Alle wedstrijden werden tot nu toe glansrijk gewonnen door wethouder Hekking, vandaar mijn blijdschap over mijn landelijke succes op Radio 1.?

  • Zojuist is bekendgemaakt dat de gekozen burgmeester in fasen word ingevoerd, de grote steden gaan voor - het betekent dat in de gemeente Juinen de burgemeester pas in 2010 gekozen gaat worden.

?Het wordt een zware strijd. Voor morgen heeft wethouder Hekking de volgende test bedacht: ik moet de toren van de Hervormde Kerk van buitenaf beklimmen, waarna ik bovenop de trans een wedstrijd armdrukken met de wethouder moet volvoeren.
Ik moet u eerlijk zeggen: als we zo doorgaan, weet ik niet of ik 2010 wel háál!?