Bieslog - Lange lap
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
zaterdag 11 juni 2005 16:19  verstuur

Lange lap

Beeldvergroting: (De eerste zinnen van een lange lap in Trouw)
(De eerste zinnen van een lange lap in Trouw)

Heb me voorgenomen dit weekeinde de lange lappen in de krantenbijlagen nu echt eens helemaal te lezen.

Ben begonnen aan een stuk in het katern Letter & Geest van Trouw, waarvan alleen de uitdagende titel al een volledige pagina in beslag neemt:

?De clichépraatjes van een leunstoelrevolutionair en het beschavingsoffensief van de jaren vijftig?

En als uit de intro blijkt dat met de leunstoelrevolutionair de nestor van de Nederlandse journalistiek Henk Hofland wordt bedoeld, ga je er eens goed voor zitten.
Zijn boek ?Tegels lichten? uit 1972 is door de auteur van het Trouwartikel herlezen. Het boek werd toentertijd door menigeen als een ogenopener en een onderbouwing van de maatschappelijke en culturele beroering van de jaren zeventig beschouwd.

Halverwege de eerste kolom dacht ik: wat een raar vooringenomen toontje slaat de schrijver aan. Diens negatieve oordeel klinkt al luid en duidelijk uit de eerste zinnen op (lees het fragment hiernaast, na 2x klikken). Heeft het nog zin de volgende pagina?s te lezen?
Wie is die schrijver van het artikel, Joshua Livestro, door Trouw omschreven met het summiere ?publicist??

Even zoeken schept helderheid.
Livestro is de gewezen toesprakenschrijver van Eurocommissaris Frits Bolkestein en de oprichter van de conservatieve denktank de Edmund Burke Stichting, nu columnist uit de nieuw-rechtse hoek, voor o.a. het Algemeen Dagblad.

Niets mis mee. Maar had de Trouw-redactie er niet goed aan gedaan deze gegevens in een kadertje bij het artikel te plaatsen?
Het maakt de aanval op Henk Hofland en de poging de reputatie van diens boek te ondermijnen een stuk inzichtelijker.

Nu maar weer verder lezen.