Bieslog - Interview (2)
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
donderdag 8 mei 2003 13:03  verstuur

Interview (2)?Het gaat bepaald niet goed in de witgoedbranche. Veel van de witgoedbedrijven in ons land zijn in de rode cijfers gedoken en massaontslagen zijn dan ook niet uit te sluiten.
Ik sta hier naast meneer Van Andel en hij is woordvoerder van de witgoedhandel.

  • Meneer Van Andel, het gaat bepaald niet goed, hè?

?Wat is niet goed? Het gaat niet beter dan vorig jaar, maar als u zie

  • Zeker vier van de zes witgoedfabrieken staan op de rand van faillissement. Dan kunt toch niet beweren dat het goed gaat?

?Ik zeg ook niet dat het goed gaat, ik zeg dat het welli

  • Hoeveel ontslagen zullen er volgens u vallen en zijn er ook gedwongen ontslagen te verwachten?

?In dit stadium zijn we nog niet bezig met ontsla

  • En denkt u dat het bij één ontslagronde blijft, of kunnen de werknemers over een half jaar nog meer verwachten?

?Ik vind niet dat we nu al voorui

  • Dit is dus het einde van witgoedindu

?Wilt u godverhierendaar mij uit laten praten! U trekt de microfoon weg, terwijl ik midden in een zin ben. Je hoort dat steeds vaker en je gaat er gewoon van hyperventileren als je dat moet aanho

  • Wilt u van de microfoon afblijven, ja? Een hevig geëmotioneerde woordvoerder van de witgoedindustrie bevestigt zojuist dat het bepaald niet goed gaat in de witgoedbranche en voor massaontslagen moet dan ook worden gevreesd. Terug naar de studio.?