Bieslog - Paasakkoord
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
maandag 28 maart 2005 21:53  verstuur

Paasakkoord
redactie in spoedzitting bijeen


De regering regeert door, nu CDA, VVD en D66 een aanvullend akkoord hebben gesloten ?om de balans te herstellen? na het debacle van het gekozen burgemeesterschap.

In het Paasakkoord worden nieuwe afspraken gemaakt over de bestuurlijke vernieuwing en het onderwijs en over het omroepbestel wordt vermeld:

?De publieke omroep gaat zich in de toekomst richten op drie functies.
a. Nieuws. Hierbij moet interne pluriformiteit worden gewaarborgd.
b. Opinievorming en maatschappelijk debat. De externe pluriformiteit wordt toegespitst op deze functie.
c. Specifieke informatie en educatie/kunst/cultuur.
Amusement is geen doel op zich, maar wel toegestaan als vorm.?

De Biesloghoofdredactie is in spoedzitting bijeengekomen. We zitten met de handen in het haar.
Bieslog is een site van de Publieke Omroep, met als doelstelling het brengen van amusement.
Hoe moeten we verder, als amusement niet mag, maar de vorm wel? Blanco teksten publiceren?

Wij zouden graag een stukje willen schrijven waarin D66 en dit Paasakkoord er op amusante wijze worden doorgehaald (?D66 is niet langer doel op zich en is binnenkort ook niet meer als vorm nog toegestaan. Ha ha ha ha!?), maar misschien krijgen we nu straf.