Bieslog - Wordt de kust wederom bedreigd?
  Klik op de hut voor bezichtiging


  webcam in redactielokaal (werkt niet meer)

 Hoofdredacteur Wim de Bie leest alle reacties - redactie@bieslog.nl

Url = verwijzing naar andere site

beluister = hoorspel, reportage, geluidsact

Video = filmpjes

= bijlagen
De foto's zijn vergrootbaar tot de originele afmetingen.
zaterdag 22 januari 2005 12:50  verstuur

Wordt de kust wederom bedreigd?
nieuwe plannen, nieuwe waarschuwingen

Beeldvergroting: (Trouw, vandaag)
(Trouw, vandaag)
Beeldvergroting: ?...de goden mobiliseren en de trommen roeren...?
?...de goden mobiliseren en de trommen roeren...?

De suggestie - vandaag in Trouw - dat ik in m?n eentje de plannen voor uitbreiding van de Zuid-Hollandse kust heb tegen kunnen houden, gaat ver, maar ik laat ?m me lekker aanleunen.

Het is waar dat ik als geestelijk leider en afstammeling van de Cananefaten (CaNINE - is wetenschappelijk niet juist!) me indertijd tot in de Provinciale Staten toe heb gekeerd tegen het plan voor een prestigieus eiland voor de kust van Kijkduin.

In de rapporten werd verdoezeld dat het oorspronkelijke duin-en strandgebied door de aanleg van het eiland volkomen naar de ratsmodee (een oud Cananefaats woord!) zou worden geholpen.

Wederom is het tijd voor waakzaamheid.
Er circuleren weer nieuwe plannen en weer begaat de overheid een grote fout:

WIJ CANANEFATEN - OORSPRONKELIJKE BEWONERS VAN HET KUSTGEBIED - WORDEN NIET GEHOORD!!!

Voor alle duidelijkheid: wij keren ons niet a priori tegen alle plannen voor kustuitbreiding.
Zo ligt er een helder en uitvoerbaar plan klaar om tussen Hoek van Holland en Scheveningen een geheel nieuwe, extra duinenrij aan te leggen. Noodzakelijk, omdat de zeer smalle strook duinen nu al een gevaar voor doorbraak oplevert, bijvoorbeeld bij Ter Heijde.

Meer natuur, meer veiligheid - onze stamraad en dorpsoudsten hebben unaniem ingestemd met dit plan.

Maar het onderzoek dat minister Peijs nu naar de Kamer heeft gestuurd, spreekt o.a. van een grote kustuitbreiding met woningbouw en bedrijventerreinen en de investeerders staan weer te trappelen.

Op de grote stambijeenkomst van jongstleden woensdag op Meer en Bosch, (1700 Cananefaten bijeen!) hebben we strandgod Zakêh raad gevraagd en de tekenen logen er niet om: er stak een storm op die het zand als naalden door de kleding joeg.

De plannen worden nader uitgewerkt.
Akkoord.
Maar wij waarschuwen de regering:
als het gaat uitdraaien op vernieling van ons kustgebied ter verrijking van enkelen, zullen wij wederom de goden mobiliseren en de trommen roeren.